Skip to content

An Gaielge

Mar Ghaeilgeoir, ba mhaith liom níos mó Gaeilge a chloisteáil timpeall ár mbaile agus ár gcontae agus mar leabharlannaí, úsáideann mé Gaeilge gach lá chun seirbhís a sholáthar don phobal Gaeilge in Inis agus tá a fhios agam gur mian le seirbhísí níos mó a bheith i nGaeilge. Má roghnaítear do Chomhairle Contae an Chláir oibreoidh mé chun Oifigeach Gaeilge sainiúil a fheiceáil ar ais chuig an gComhairle chun ár dteanga dhúchais a chur chun cinn.

As an Irish speaker I want to hear more Irish around our town and county and as a librarian I use Irish every day to provide a service to the Irish speaking community in Ennis and I know there is a desire for greater services in Irish. If elected to Clare County Council I will work to see a dedicated Irish Language Officer returned to the Council to promote our native language.

 

%d bloggers like this: